ASEMCONNECT VIETNAM

  List of

Address : No.21, Road 10, KDC Song Da St., Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City
Tel : (84-28) 0932632317
Email: info@worldexport.com.vn
Website:https://worldexport.com.vn
Sector :  - Cung cấp sản phẩm gỗ và là nhà sản xuất sản phẩm gỗ thải hàng đầu tại Việt Nam.
- Pallet gỗ
+ Pallet gỗ keo.
+ Pallet gỗ mới.
+ Pallet gỗ thông.
+ Pallet gỗ chứa hàng.
+ Pallet gỗ xuất khẩu.
+ Pallet gỗ hai hướng nâng.
+ Pallet 4 hướng nâng.
- Sản phẩm thải từ gỗ: Dăm gỗ, mùn cưa, bột gỗ, viên gỗ, than bánh, v.v.
- Ván ép:
+ Ván ép nội thất.
+ Ván ép đóng gói.
+ Ván ép phủ Film.
- Gỗ chế biến:
+ Gỗ keo.
+ Gỗ thông.
Detail :  - Tax code: 0314363653
- Tax management agency: Tax Department of Thu Duc District
- Business License: 0314363653 - 20/04/2017
- Ower/ Lagal representative: Nguyễn Văn Thái
- Activity status: Operating
 © Vietnam Industry and Trade Information Center ( VITIC)- Ministry of Industry and Trade 
License: No 56/GP-TTDT issued by the Ministry of Information and Communications.
Address: Room 605, 6 th Floor, The Ministry of Industry and Trade's Building, No. 655 Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District - Hanoi.
Tel. : (04)38251312; (04)39341911- Fax: (04)38251312
Websites: http://asemconnectvietnam.gov.vn; http://nhanhieuviet.gov.vn
Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com