ASEMCONNECTVIETNAM - TRANG TIN ĐIỆN TỬ ASEM VIỆT NAM

  Danh sách

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel:(84-254) 3876927
Fax:(84-254) 3876930
Email: genco3@evn.com.vn
Website:http://www.genco3.com
Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí động lực.
- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện.
- Đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình…
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhậm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:(84-28) 39307157
Fax:(84-28) 39307938
Email: pecc3@pecc3.com.vn; dientq@pecc3.com.vn
Website:www.pecc3.com.vn
Lĩnh vực hoạt động:
- Điều tra khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn các dự án nguồn và lưới điện.
- Lập Quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành phố, quận huyện, thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp và các trung tâm điện lực.
- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư, bản vẽ thi công và tổng dự toán các công trình nhà máy điện, đường dây tải điện và trạm biến áp từ 15kV đến 500kV.
- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, tổng dự toán các công trình năng lượng tái tạo, các công trình dân dụng và công nghiệp khác.
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và đánh giá thầu mua sắm thiết bị, vật tư, xây lắp trong nước và quốc tế.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và quản lý dự án các công trình nguồn và lưới điện
- Tư vấn thẩm dịnh các hồ sơ tư vấn như: quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, bản vẽ thi công..
- Kiểm định chất lượng và thí nghiệm vật liệu xây dựng.
- Tư vấn Nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của dự án đối với môi trường (EIA).
- Tư vấn lập kế hoạch bồi thường, tái định cư (RAP), kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), qui hoạch tổng thể tái định canh, định cư và phương án đền bù để thu hồi đất cho các dự án nguồn và lưới điện.
- Tư vấn thiết kế chế tạo các loại trụ thép và kết cấu bê tông cho các dự án lưới điện và thông tin liên lạc.
- Tư vấn quan trắc dịch chuyển các công trình thủy công của các nhà máy thủy điện và các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
- Đo vẽ giải thửa, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi và cấp đất xây dựng các công trình.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: Số 254 Trần Phú, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Tel:(84-263) 2478888
Fax:(84-263) 3726899
Email: hpcdongnai@gmail.com
Website:www.hpcdongnai.com
Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng.
- Sửa chữa thiết bị điện.
- Xây lắp các công trình điện và xây dựng dân dụng.
- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị nghành điện.
- Gia công cơ khí.
- Giáo dục nghề nghiệp.
- Tư vấn quản lý dự án.
- Dịch vụ quảng cáo và tổ chức tour du lịch.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: Số 25 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel:(84-254) 3584646
Fax:(84-254) 3584646
Email: info@anc.vn
Website:http://anc.vn/vn
Lĩnh vực hoạt động:
- Kinh doanh và phân phối đồ điện gia dụng.
- Nhập khẩu và phân phối thiết bị điện.
- Kinh doanh thiết bị văn phòng.
- Kinh doanh vật tư và thiết bị dầu khí.
- Tự động hóa - Hệ thống và thiết bị tự động hóa.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel:(84-254) 2212811-2212787
Fax:(84-254) 3825985
Email: kinhdoanh@btp.com.vn; info@btp.com.vn
Website:www.btp.com.vn
Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất kinh doanh điện năng.
- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị điện, các công trình điện, các công trình kiến trúc nhà máy điện.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.
- Mua bán vật tư thiết bị.
- Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thi công lắp đặt các công trình công nghiệp.
- Sản xuất nước cất, nước uống đóng chai.
- Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại và dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại.
- Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng.
- Cho thuê thiết bị, tài sản cố định, cầu cảng, văn phòng.
- Cho thuê phương tiện vận tải.
- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
- Kinh doanh bất động sản.
- Chế biến và kinh doanh nông sản.
- Chế biến và kinh doanh hải sản.
- Vận tải, bốc dỡ hàng hoá.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: Số 14 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Tel:(84-258) 2220468-3829950-2220470
Fax:(84-258) 2220469
Email: ptc3@dng.vnn.vn
Lĩnh vực hoạt động:
* Ngành, nghề kinh doanh chính:
- Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực.
- Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.
- Quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện.
- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện.
- Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.
- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
- Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ.
- Thí nghiệm điện.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện.
- Hoạt động tự động hóa và điều khiển.
* Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
- Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện.
- Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin.
- Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng.
- Cho thuê máy móc, thiết bị.
- Vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Các ngành nghề khác được EVN chấp thuận theo quy định của pháp luật.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Tel:(84-258) 2220359-3563999
Fax:(84-258) 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website:http://pecc4.vn/
Lĩnh vực hoạt động:
- Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng, lãnh thổ, quy hoạch phát triển các tỉnh, thành phố, quận, huyện.
- Lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo.
- Khảo sát địa hình, dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, kiểm tra biến dạng công trình;
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa kỹ thuật; xử lý gia cố nền móng bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình; địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, khoan, đào thăm dò, địa vật lý, khảo sát vật liệu xây dựng, khoan phụt.
- Giám sát khảo sát công trình.
- Khảo sát, đo dạc, quan trắc khí tượng, thuỷ văn công trình.
- Khảo sát điều tra đánh giá tác động môi trường, bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng.
- Giám sát môi trường.
- Thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng, thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình.
- Thí nghiệm phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về môi trường.
- Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thi công công trình.
- Tư vấn thẩm tra, thẩm định báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng.
- Tư vấn về môi trường, lập dự án về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng.
- Tư vấn quản lý đầu tư xây dưng.
- Sản xuất kinh doanh điện năng.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
- Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu và xây lắp điện.
- Kinh doanh thương mại, khách sạn, bất động sản, vận tải, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính.
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: Km 11, Đường 513, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Tel:(84-237) 3613456
Fax:(84-237) 3613333
Website:http://nghison1.evn.vn
Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất, vận hành và cung cấp điện năng.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:(84-28) 22201177-22201188-22201139
Fax:(84-28) 22201155-22201166
Email: dienluc@hcmpc.evn.com.vn
Website:www.hcmpc.com.vn
Lĩnh vực hoạt động:
- Quản lý, phân phối, kinh doanh, cải tạo và phát triển lưới điện.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Tel:(84-216) 3884116-3884135-3884125
Fax:(84-216) 3884167
Website:http://www.thacba.com.vn
Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất, kinh doanh điện năng.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện.
- Kinh doanh dịch vụ vận tải và du lịch.
Cập nhật:Thứ ba, 7-1-2020


© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này