Thứ hai, 21-5-2018 - 8:7 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018 (Chủ nhật, 13-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 04/2018 (Thứ bảy, 12-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018 (Thứ bảy, 12-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018 (Thứ sáu, 11-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018 (Thứ sáu, 11-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2018 (Thứ năm, 10-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 30/04/2018 (Thứ năm, 10-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 30/04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2018 đến hết ngày 15/04/2018 (Thứ năm, 3-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/04/2018 đến hết ngày 15/04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2018 (Chủ nhật, 15-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2018 (Chủ nhật, 15-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2018 (Chủ nhật, 15-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2018 (Chủ nhật, 15-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2018 (Thứ bảy, 14-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 03/2018 (Thứ bảy, 14-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 03/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2018 (Thứ bảy, 14-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2018 .


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018 (Thứ sáu, 13-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018 (Thứ sáu, 13-4-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 15/03/2018 (Thứ tư, 28-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 15/03/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 15/03/2018 (Thứ tư, 28-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 15/03/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2018 (Thứ ba, 27-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2018 (Thứ ba, 27-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2018


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 02/2018 (Thứ ba, 27-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 02/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2018 (Thứ ba, 27-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2018 (Thứ ba, 27-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2018 (Thứ hai, 26-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2018 (Thứ hai, 26-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018 (Thứ hai, 26-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018 (Thứ hai, 26-3-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuấtkhẩu hàng hóa từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (Thứ hai, 26-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018.© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25658145037