Thứ bảy, 22-9-2018 - 16:3 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 08/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 15/08/2018 (Thứ hai, 20-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 15/08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 15/08/2018 (Thứ hai, 20-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 15/08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2018 (Thứ tư, 15-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2018 (Thứ tư, 15-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 07/2018 (Thứ ba, 14-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 07/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2018 (Thứ ba, 14-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2018 (Thứ hai, 13-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 07/2018 (Thứ hai, 13-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 07/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2018 (Thứ hai, 13-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018 (Thứ hai, 13-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018 (Thứ hai, 13-8-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018 (Thứ hai, 23-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018 (Thứ hai, 23-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 06/2018 (Thứ sáu, 20-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018 (Thứ sáu, 20-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018 (Thứ sáu, 20-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về .


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018 (Thứ tư, 18-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018.© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25659120944