Thứ tư, 14-11-2018 - 20:20 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (Thứ tư, 14-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (Thứ ba, 13-11-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 15/10/2018 (Thứ ba, 23-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 15/10/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 15/10/2018 (Thứ ba, 23-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 15/10/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/2018 (Thứ bảy, 13-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 09/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2018 (Thứ bảy, 13-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2018 (Thứ bảy, 13-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2018 (Thứ sáu, 12-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2018 (Thứ sáu, 12-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018 (Thứ năm, 11-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018 (Thứ năm, 11-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2018 (Thứ ba, 9-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2018 (Thứ ba, 9-10-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 15/09/2018 (Thứ hai, 24-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 15/09/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 15/09/2018 (Thứ hai, 24-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 15/09/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 08/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018 (Thứ hai, 17-9-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2018.© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25660008651