Chủ nhật, 25-3-2018 - 2:33 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (Thứ hai, 26-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (Thứ hai, 26-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2018 (Thứ ba, 20-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 01/2018 (Thứ ba, 20-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 01/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2018 (Thứ hai, 19-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2018 (Thứ hai, 19-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2018 (Chủ nhật, 18-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2018 (Thứ sáu, 16-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2018 (Thứ sáu, 16-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018 (Thứ năm, 15-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018 (Thứ năm, 15-2-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018 (Thứ sáu, 26-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018 (Thứ sáu, 26-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 15/01/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2017.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 31/12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 31/12/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 31/12/2017 (Thứ ba, 16-1-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/12/2017 đến hết ngày 31/12/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017 (Thứ ba, 26-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017 (Thứ ba, 26-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2017 (Thứ tư, 13-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2017 (Thứ tư, 13-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2017.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/2017 (Thứ tư, 13-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2017 (Thứ tư, 13-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2017.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2017 (Thứ tư, 13-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2017.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2017 (Thứ tư, 13-12-2017)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2017.© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25656779742