Thứ hai, 23-7-2018 - 1:13 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018 (Thứ sáu, 20-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018 (Thứ sáu, 20-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 06/2018 (Thứ sáu, 20-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2018 (Thứ năm, 19-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về .


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018 (Thứ tư, 18-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018 (Thứ tư, 18-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 15/06/2018 (Thứ hai, 2-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 15/06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 15/06/2018 (Thứ hai, 2-7-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 15/06/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2018 (Thứ sáu, 15-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2018 (Thứ sáu, 15-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 05/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 05/2018 (Thứ năm, 14-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 05/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 05/2018 (Thứ tư, 13-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 05/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 05/2018 (Thứ tư, 13-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 05/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2018 (Thứ ba, 12-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 05/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2018 (Thứ ba, 12-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 05/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018 (Thứ ba, 12-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018 (Thứ ba, 12-6-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 15/05/2018 (Thứ năm, 24-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 15/05/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 15/05/2018 (Thứ năm, 24-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 15/05/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018 (Chủ nhật, 13-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 04/2018 (Thứ bảy, 12-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018 (Thứ bảy, 12-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018 (Thứ sáu, 11-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018 (Thứ sáu, 11-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2018 (Thứ năm, 10-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 04/2018.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 30/04/2018 (Thứ năm, 10-5-2018)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/04/2018 đến hết ngày 30/04/2018.© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: