Thứ tư, 19-9-2018 - 5:53 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 10/9-14/9/2018 (Thứ tư, 19-9-2018)

Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm; tập trung ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; chỉ đạo thanh tra đột xuất về đất đai tại Hoài Đức, Hà Nội... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 10-14/9/2018.


  Chính sách Xây dựng - Tài chính có hiệu lực cuối tháng 9/2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên chính sách Xây dựng - Tài chính có hiệu lực từ cuối tháng 9/2018 (từ ngày 21 - 30/9/2018) sau đây:


  Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 37 Năm 2018 (Thứ ba, 18-9-2018)

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 10 – 16/9/2018):


  Từ 01/11/2020, mọi doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử (Thứ hai, 17-9-2018)

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018).


  05 trường hợp được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí (Thứ hai, 17-9-2018)

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 3/9-7/9/2018 (Chủ nhật, 16-9-2018)

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiệu lực và hiệu quả hơn; quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt tới 200 triệu đồng; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 3-7/9/2018.


  Phân loại hàng hóa phải căn cứ vào bản chất hàng hóa (Thứ bảy, 15-9-2018)

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của DN liên quan đến việc phân loại hàng hóa.


  Đẩy mạnh áp dụng hóa đơn thuế điện tử từ tháng 9/2018 (Thứ sáu, 14-9-2018)

Đây là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết 119/NQ-CP mà Chính phủ yều cầu Bộ Tài chính cần chú trọng thực hiện trong những tháng cuối năm 2018.


  Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 9/2018 (Thứ sáu, 14-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 9/2018 (từ ngày 11 – 20/9/2018):


  Chính sách Văn hóa - Xã hội mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ năm, 13-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Văn hóa - Xã hội mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 36 Năm 2018 (Thứ năm, 13-9-2018)

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 03 – 09/9/2018):


  Chính sách Thể thao - Y tế mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ tư, 12-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Thể thao - Y tế mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Tài nguyên - Môi trường mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ tư, 12-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Tài nguyên - Môi trường mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ ba, 11-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Giao thông - Vận tải mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ ba, 11-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Giao thông - Vận tải mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Xây dựng - Đô thị mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ hai, 10-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Xây dựng - Đô thị mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Tài chính nhà nước mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ hai, 10-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Tài chính nhà nước mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27-31/8 (Chủ nhật, 9-9-2018)

Ứng phó lũ lớn ở ĐBSCL và mưa lũ tại Bắc Bộ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ; quy định mới về tổ chức lễ hội;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27-31/8/2018.


  Chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ bảy, 8-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ sáu, 7-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Bất động sản mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ sáu, 7-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Bất động sản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Công nghệ thông tin mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ năm, 6-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Công nghệ thông tin mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Điều chỉnh chính sách thuế theo hướng có lợi cho doanh nghiệp (Thứ năm, 6-9-2018)

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.


  Chính sách Lao động - Tiền lương mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ tư, 5-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Lao động - Tiền lương mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 35 Năm 2018 (Thứ tư, 5-9-2018)

Sau đây là 04 văn bản nổi bật đã được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật trong tuần qua (từ ngày 27/8 – 02/9):


  Không giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho hàng không ghi rõ giá (Thứ tư, 5-9-2018)

Đây là quy định nổi bật tại Quyết định 2503/QĐ-TCHQ về Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu (NK) theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ, cụ thể:


  Chính sách Thuế - Phí - Lệ Phí mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ ba, 4-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Thuế - Phí - Lệ Phí mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ ba, 4-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Tiền tệ - Ngân hàng mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Xuất nhập khẩu mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ ba, 4-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Xuất nhập khẩu mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:


  Chính sách Thương mại mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 09/2018 (Thứ hai, 3-9-2018)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Thương mại mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 09/2018:© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25659026400