Thứ ba, 25-2-2020 - 21:27 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Chính sách Giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ ba, 25-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Giao thông - Vận tải mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ hai, 24-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Giao thông - Vận tải mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Xây dựng - Đô thị mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ bảy, 22-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Xây dựng - Đô thị mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Sở hữu trí tuệ mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ sáu, 21-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Sở hữu trí tuệ mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Tài chính nhà nước mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ năm, 20-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Tài chính nhà nước mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Thủ tục Tố tụng mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ tư, 19-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Thủ tục Tố tụng mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Trách nhiệm hình sự mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ ba, 18-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Trách nhiệm hình sự mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Vi phạm hành chính mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ hai, 17-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Vi phạm hành chính mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ bảy, 15-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Dịch vụ pháp lý mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ sáu, 14-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Dịch vụ pháp lý mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Bất động sản mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ năm, 13-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Bất động sản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Lao động - Tiền lương mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ tư, 12-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Lao động - Tiền lương mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Kế toán - Kiểm toán mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ ba, 11-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Kế toán - Kiểm toán mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Bảo hiểm mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ hai, 10-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Bảo hiểm mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ bảy, 8-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Tiền tệ - Ngân hàng mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Chứng khoán mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ sáu, 7-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Chứng khoán mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Thuế - Phí - Lệ Phí mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ năm, 6-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Thuế - Phí - Lệ Phí mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Xuất nhập khẩu mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ tư, 5-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Xuất nhập khẩu mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Thương mại mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ ba, 4-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Thương mại mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Doanh nghiệp mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ hai, 3-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Doanh nghiệp mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Công nghệ thông tin mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Chủ nhật, 2-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính Công nghệ thông tin mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách Đầu tư mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2020 (Thứ bảy, 1-2-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Đầu tư mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 02/2020:


  Chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại Việt nam (Thứ sáu, 31-1-2020)

Theo đó, các giải pháp đề ra để đạt được mục tiêu phát triển 100.000 DN công nghệ số Việt Nam và các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 như sau:


  Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Thứ năm, 30-1-2020)

Đây là nội dung tại Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đấy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.


  Chính sách Thể thao - Y tế mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2020 (Thứ tư, 29-1-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Thể thao - Y tế mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2020:


  Chính sách Tài nguyên - Môi trường mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2020 (Thứ ba, 28-1-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Tài nguyên - Môi trường mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2020:


  Chính sách Giao thông - Vận tải mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2020 (Thứ hai, 27-1-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Giao thông - Vận tải mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2020:


  Chính sách Tài chính nhà nước mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2020 (Chủ nhật, 26-1-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Tài chính nhà nước mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2020:


  Chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2020 (Thứ bảy, 25-1-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Bộ máy hành chính mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2020:


  Chính sách Xây dựng - Đô thị mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2020 (Thứ sáu, 24-1-2020)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu chính sách Xây dựng - Đô thị mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 01/2020:© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25667625069