Thứ ba, 28-5-2024 - 21:56 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2024 (Thứ ba, 16-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2024 (Thứ hai, 15-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 03/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2024 (Thứ hai, 15-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 03/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2024 (Chủ nhật, 14-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 03/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2024 (Thứ bảy, 13-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2024 (Thứ sáu, 12-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 03/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2024 (Thứ năm, 11-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2024 (Thứ tư, 10-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2024 (Thứ tư, 10-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 02/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2024 (Thứ ba, 9-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2024 (Thứ ba, 9-4-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2024 (Chủ nhật, 10-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2024 (Thứ bảy, 9-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2024.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 01/2024 (Thứ sáu, 8-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 01/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2024 (Thứ năm, 7-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2024 (Thứ năm, 7-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 01/2024 .


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2024 (Thứ tư, 6-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 01/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2024 (Thứ tư, 6-3-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2024.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2023 (Thứ năm, 15-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024 (Thứ tư, 14-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024 (Thứ ba, 13-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2023 (Thứ hai, 12-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2023 (Chủ nhật, 11-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 12/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2023 (Thứ bảy, 10-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2023 (Thứ sáu, 9-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2023.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/2023 (Thứ năm, 8-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 12/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2023 (Thứ tư, 7-2-2024)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 12/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2023 (Thứ tư, 20-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2023


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2023 (Thứ tư, 20-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2023


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2023 (Thứ ba, 19-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 11/2023© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25711786869