Thứ ba, 28-5-2024 - 20:59 GMT+7  Việt Nam EngLish 

  Nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2023 (Thứ ba, 19-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2023


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/2023 (Thứ hai, 18-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 11/2023


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2023 (Thứ hai, 18-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2023 (Thứ hai, 18-12-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 11/2023.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/2023 (Thứ hai, 20-11-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 10/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/2023 (Thứ hai, 13-11-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 10/2023


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2023 (Thứ hai, 13-11-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 10/2023


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2023 (Thứ hai, 13-11-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2023 (Thứ hai, 13-11-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2023 (Thứ hai, 23-10-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2023 (Thứ hai, 23-10-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2023 (Thứ hai, 23-10-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2023 (Thứ hai, 18-9-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2023


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2023 (Thứ hai, 18-9-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023 (Thứ ba, 29-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023 (Thứ ba, 29-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2023 (Thứ sáu, 18-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 07/2023.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 07/2023 (Thứ sáu, 18-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 07/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2023 (Thứ sáu, 18-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 07/2023 (Thứ sáu, 18-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 07/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2023 (Thứ ba, 15-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2023 (Thứ hai, 14-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 07/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2023 (Thứ hai, 14-8-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 07/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2023 (Thứ bảy, 22-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa tháng 06/2023.


  Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 06/2023 (Thứ sáu, 21-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố - tháng 06/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2023 (Thứ sáu, 21-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2023 (Thứ năm, 20-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2023 (Thứ năm, 20-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 06/2023.


  Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2023 (Thứ tư, 19-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2023.


  Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2023 (Thứ tư, 19-7-2023)

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2023.© Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương ( VITIC)
Giấy phép của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền Thông số 56/GP-TTDT

Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(04) 39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312

Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn "AsemconnectVietnam.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25711786122