Chủ nhật, 23-6-2024 - 9:50 GMT+7  Việt Nam EngLish 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 03/2024 

 Thứ hai, 18-3-2024

AsemconnectVietnam - Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan từ ngày 15/3/2024; Quy định về hồ sơ, sổ theo dõi quản lý thuốc methadone từ ngày 15/03/2024;...(từ ngày 11 - 20/3/2024).

1. Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan từ ngày 15/3/2024
Ngày 29/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Theo đó, việc đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan từ ngày 15/3/2024 sẽ được dựa trên các tiêu chí sau đây:
- Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên (Mức 1) thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ mức rất cao (Mức 2) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ mức rất cao (Mức 2) quy định tại Phần V Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ mức cao (Mức 3) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ mức cao (Mức 3) quy định tại Phần V Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan tuân thủ mức trung bình (Mức 4) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ mức trung bình (Mức 4) quy định tại Phần V Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC
- Tiêu chí đánh giá người khai hải quan không tuân thủ (Mức 5) quy định tại Phần I, Phần II, Phần III, Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi không tuân thủ (Mức 5) quy định tại Phần V Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BTC
Xem chi tiết tại Thông tư 06/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/03/2024.
Nội dung quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2025.
2. Quy định về hồ sơ, sổ theo dõi quản lý thuốc methadone từ ngày 15/3/2024
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 hướng dẫn quản lý thuốc methadone do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Cụ thể, hồ sơ, sổ theo dõi quản lý thuốc methadone sẽ thực hiện như sau:
- Đối với cơ sở điều trị thay thế:
(i) Đơn thuốc methadone theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 04/2022/TT-BYT
(ii) Sổ theo dõi kho thuốc theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT
(iii) Sổ theo dõi giao, nhận thuốc methadone hằng ngày theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BYT
(iv) Sổ theo dõi phát thuốc methadone hằng ngày theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BYT
(v) Phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BYT
(vi) Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone theo Mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BYT
- Đối với cơ sở cấp phát thuốc:
+ Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone dành cho cơ sở cấp phát thuốc theo Mẫu số 12 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2023/TT-BYT
+ Lập và ghi chép các hồ sơ, sổ sách theo quy định tại (ii), (iii), (iv) và (v).
Thông tư 26/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2024.
3. Các trường hợp thu hồi GCN đăng kiểm viên đường thủy nội địa thực hiện công tác kiểm tra
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.
Theo đó, đăng kiểm viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các trường hợp sau:
- Làm sai lệch kết quả đăng kiểm phương tiện hoặc không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện mà gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an toàn phương tiện đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.
- Làm giả các hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên.
- Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.
- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Xem chi tiết tại Thông tư 02/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2024.
4. Các loại hình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Ngày 26/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGTVT kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường giao thông đường sắt.
Cụ thể, sẽ có 04 loại hình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm:
- Kiểm tra sản xuất, lắp ráp.
- Kiểm tra nhập khẩu.
- Kiểm tra hoán cải.
- Kiểm tra định kỳ.
Xem chi tiết tại Thông tư 01/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/3/2024.
Nguồn: thuvienphapluat.vn

  PRINT     BACK
 Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp từ ngày 01/5/2024
 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam và doanh nghiệp năng lượng Phần Lan
 Ký kết và trao Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài Nguyên Úc
 Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại Niu Di-lân ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại nhân dịp Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân thăm chính thức Niu Di-lân
 Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30
 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Bộ trưởng phụ trách Biến đổi khí hậu và Năng lượng Úc bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN – Úc
 Chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 Việt Nam cam kết ủng hộ các sáng kiến cải cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO
 Năm 2024: Bộ Công Thương “Kế thừa, Đổi mới, Vươn tới những đỉnh cao”
 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế các Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE)
 Thủ tướng chủ trì Hội nghị với 9 tỉnh đốc thúc tiến độ đường dây 500 kV mạch 3
 Thứ trưởng Phan Thị Thắng tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ thuộc Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ
 Họp Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025
 Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hungary: Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại song phương
 Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP)

© Bộ Công Thương- Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC)

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 115/GP-TTĐT, cấp ngày 03/6/2024.

Địa chỉ: Tòa nhà Công Thương, số 655, Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phòng 605, Tầng 6, Bộ Công Thương.

ĐT: (04)39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312


Email: Asemconnectvietnam@gmail.com;

Ghi rõ nguồn "Asemconnectvietnam.gov.vn" khi đăng lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25712426503