Thứ bảy, 15-6-2024 - 2:1 GMT+7  Việt Nam EngLish 

Bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng 

 Thứ sáu, 21-8-2015

AsemconnectVietnam - Bộ Tài chính đang chủ trì dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó quy định trường hợp người lao động bị tử vong, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng/người/vụ.

Dự thảo nêu rõ trách nhiệm mua bảo hiểm của chủ đầu tư, của nhà thầu tư vấn và của nhà thầu thi công xây dựng.

Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm đối với các công trình sau: Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm; công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ; công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

Thời hạn bảo hiểm công trình là khoảng thời gian cụ thể, gồm có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm tối thiểu được tính từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi hạng mục bảo hiểm đầu tiên có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường (tùy theo ngày nào đến trước) đến ngày công trình xây dựng kết thúc, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo ngày nào đến trước).

Về trách nhiệm mua bảo hiểm của nhà thầu tư vấn, Dự thảo quy định, nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên; rủi ro được bảo hiểm đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn là mọi rủi ro trong quá trình khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, không bao gồm các rủi ro loại trừ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Về số tiền bảo hiểm tối thiểu, đối với bảo hiểm công trình: Số tiền bảo hiểm là giá trị đầy đủ của công trình nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng.

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị của hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Đối với bảo hiểm của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường: Trường hợp người lao động bị thương tích thì mức bồi thường cụ thể cho từng loại tổn thương cơ thể được xác định căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp người lao động bị tử vong, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng/người/vụ.

Nguồn: chinhphu.vn

  PRINT     BACK

© Bộ Công Thương- Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC)

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 115/GP-TTĐT, cấp ngày 03/6/2024.

Địa chỉ: Tòa nhà Công Thương, số 655, Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phòng 605, Tầng 6, Bộ Công Thương.

ĐT: (04)39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312


Email: Asemconnectvietnam@gmail.com;

Ghi rõ nguồn "Asemconnectvietnam.gov.vn" khi đăng lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25712240369