Thứ ba, 18-6-2024 - 5:31 GMT+7  Việt Nam EngLish 

Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công 

 Thứ sáu, 21-8-2015

AsemconnectVietnam - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó hướng dẫn cụ thể chi tiết về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật Đầu tư công là một Luật mới, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ khâu chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công đến khâu theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. Một trong những nội dung đổi mới quan trọng trong Luật Đầu tư công là nội dung về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Đây là nội dung đổi mới rất quan trọng và hoàn toàn mới mẻ trong lĩnh vực đầu tư công, cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết để đảm bảo việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án được thống nhất, thuận lợi, qua đó nâng cao chất lượng việc quyết định đầu tư chương trình, dự án và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi Luật Đầu tư công. Do đó, việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công là rất cần thiết.

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quan trọng quốc gia không quá 90 ngày

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công gồm 5 chương, 51 điều. Theo đó, trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình công được quy định như sau: Trình tự lập, thẩm định, quyết định chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Luật Đầu tư công; Trình tự lập, thẩm định, quyết định chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công.

Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Đầu tư công.

Đối với chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình gửi chủ chương trình hoàn thiện trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách cấp huyện, xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa cân đối vào ngân sách cấp huyện, xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình gửi chủ trương trình hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định.

Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đầu tư công quy định kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo số ngày như sau: Chương trình mục tiêu quốc gia, không quá 40 ngày; chương trình mục tiêu, không quá 30 ngày; dự án quan trọng quốc gia, không quá 90 ngày; dự án nhóm A, không quá 40 ngày; dự án nhóm B, không quá 30 ngày; dự án nhóm C, không quá 20 ngày.

Thời gian thẩm định nêu trên chỉ áp dụng đối với khâu thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Nguồn: chinhphu.vn

 

  PRINT     BACK

© Bộ Công Thương- Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC)

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 115/GP-TTĐT, cấp ngày 03/6/2024.

Địa chỉ: Tòa nhà Công Thương, số 655, Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phòng 605, Tầng 6, Bộ Công Thương.

ĐT: (04)39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312


Email: Asemconnectvietnam@gmail.com;

Ghi rõ nguồn "Asemconnectvietnam.gov.vn" khi đăng lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25712310192