ASEMCONNECT VIETNAM

  List of

Address : No.272 Tran Phu Road, Group 2, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Tel : (84-213) 3876829-3877299
Fax : (84-213) 3877299
Sector :  - Kinh doanh đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại .
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng.
Detail :  - Tax code: 6200000262
- Tax management agency: Tax Department of LaI Chau
- Business License: 6200000262 - 20/01/2006
- Ower/ Lagal representative: Nguyen Quoc Tuan
- Activity status: Operating
 © Vietnam Industry and Trade Information Center ( VITIC)- Ministry of Industry and Trade 
License: No 56/GP-TTDT issued by the Ministry of Information and Communications.
Address: Room 605, 6 th Floor, The Ministry of Industry and Trade's Building, No. 655 Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District - Hanoi.
Tel. : (04)38251312; (04)39341911- Fax: (04)38251312
Websites: http://asemconnectvietnam.gov.vn; http://nhanhieuviet.gov.vn
Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com